Opdracht en Beleid

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

Ibogem zorgt in de eerste plaats voor de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval van alle gezinnen in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Ibogem beheert drie recyclageparken: in Melsele, Verrebroek en Rupelmonde. Ook De Kringloopwinkel wordt uitgebaat door Ibogem.

Ibogem ontplooit haar werking binnen de lijnen die door de Vlaamse Regering worden vastgelegd en volgens de principes van de Ladder van Lansink:

  • Preventie: afval zoveel mogelijk voorkomen
  • Hergebruik: waar mogelijk materialen hergebruiken via onze Kringloopwinkel
  • Recyclage: afval apart inzamelen via onze recyclageparken om te worden hergebruikt voor nieuwe producten
  • Verbranding (met terugwinning van energie)
  • Storten (met terugwinning van energie)

Raadpleeg hier het beleidsplan voor 2019-2024

Geschiedenis

Ibogem is opgericht in 1973 als ‘Intercommunale voor huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten’. Sindsdien is er heel wat veranderd.

Oorspronkelijk bestond de taak van Ibogem uit het ophalen en het zelf verbranden van het huishoudelijk afval uit de regio. In de jaren tachtig verstrengde de milieuwetgeving. Concreet betekende dit dat er geïnvesteerd moest worden in de verbrandingsoven om de verstrengde normen te kunnen behalen.

Begin jaren negentig was de tijd gekomen om na te denken of het voor de relatief kleine oven nog wel te verantwoorden was om hierin te blijven investeren. Dit bleek niet het geval. Daarom werd in 1995 beslist om de werking van de oven definitief stop te zetten en deze om te bouwen tot kringloopwinkel en educatieve ruimte.

Ondertussen is de Kringloopwinkel, die sinds 1998 hier gehuisvest is, al een paar keer uitgebreid. De Kringloopwinkel wordt meer en meer een vaste waarde om spullen die een tweede leven verdienen te kopen of naartoe te brengen.