Bedrijfsafval op het recyclagepark

Bedrijven die gevestigd zijn in de Ibogem-regio kunnen vergelijkbaar bedrijfsafval naar één van de recyclageparken brengen.

Het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat bedrijfsafval gescheiden moet worden ingezameld en verwerkt. Bovendien is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar en alle afvalstoffen en hun vooropgestelde inzamelwijze op te sommen. Lees meer over de selectieve inzameling van bedrijfsafval op de website van OVAM.

  • Ophaling van vergelijkbaar bedrijfsafval en bedrijfsafval? Raadpleeg een private afvalstoffeninzamelaar.
  • Brengen van bedrijfsafval? Raadpleeg een private afvalstoffeninzamelaar.
  • Brengen van vergelijkbaar bedrijfsafval? Mogelijk op de recyclageparken van Ibogem voor bedrijven die gevestigd zijn in de Ibogem-regio. Als je een attest nodig hebt van gebrachte goederen, kan dat (lees meer bij Tarieven).

Wat kan je aanleveren?

Je kan enkel vergelijkbaar bedrijfsafval aanleveren. Dat is afval dat niet afkomstig is van de bedrijfsactiviteit en naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Voor grotere hoeveelheden afval en afval afkomstig van je bedrijfsactiviteit, moet je een beroep doen op een private inzamelaar.

Soorten afval

Hoe verloopt een bezoek aan het recyclagepark?

Ibogem werkt met een diftarsysteem, met een geautomatiseerd betaalsysteem en twee zones: een gratis zone en een betalende zone. Beide zones zijn toegankelijk voor bedrijven.

De procedure verloopt grotendeels hetzelfde als voor particulieren. Bekijk hier het filmpje. Wat is er anders?

  1. Bedrijven melden zich aan met een badge in plaats van de e-ID.
  2. Bedrijven leveren KGA aan op de betalende zone.
  3. De betaling voor bedrijven gebeurt via facturatie.

Tarieven

Bedrijven melden zich aan met een badge. Vraag er een aan met dit formulier. De badge kost € 25 excl btw.

In onderstaande tabel vind je per afvalsoort de tarieven die worden aangerekend. Alle prijzen in onderstaande tabel zijn exclusief btw. Het btw-percentage bedraagt altijd 21 %.

De betaling verloopt via facturatie per kwartaal.

Belangrijk: Als je een attest nodig hebt van gebrachte goederen, kan dat. Vraag het op voorhand aan de parkwachter en hou het aantal verschillende afvalsoorten beperkt. Na je bezoek, kunnen we geen attest meer maken.

Tarieven bedrijven

Openingsuren recyclagepark

Alle recyclageparken van Ibogem zijn toegankelijk voor bedrijven: Melsele, Verrebroek en Rupelmonde.

Het recyclagepark van Verrebroek is ideaal voor bedrijven: ruim, een weegbrug van 9 m lang en gemiddeld minder lange wachttijden.

  • Melsele: enkel vrijdag zonder afspraak
  • Verrebroek: enkel donderdag zonder afspraak
  • Rupelmonde: alle dagen op afspraak

De gratis zone is altijd zonder afspraak.

Openingsuren.

Maak een afspraak

 


Raadpleeg hier de leverings- en verkoopsvoorwaarden voor rolcontainers voor niet-particulieren.