Bedrijfsafval op het recyclagepark

Bedrijven die gevestigd zijn in de Ibogem-regio kunnen vergelijkbaar bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken brengen.

Algemeen

Het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat bedrijfsafval gescheiden moet worden ingezameld en verwerkt. Bovendien is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar en alle afvalstoffen en hun vooropgestelde inzamelwijze op te sommen. Lees meer over de selectieve inzameling van bedrijfsafval op de website van OVAM.

Voor de ophaling van (vergelijkbaar) bedrijfsafval kan je terecht bij een private afvalstoffeninzamelaar. Bedrijven die gevestigd zijn in de Ibogem-regio kunnen vergelijkbaar bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken brengen. Als je een attest nodig hebt van gebrachte goederen, kan dat. Vraag het op voorhand aan de parkwachter en hou het aantal verschillende afvalsoorten beperkt. Na je bezoek kunnen we geen attest meer maken.

Openingsuren recyclagepark

Dinsdag – zaterdag; 10u00 – 17u00

Alle recyclageparken van Ibogem zijn toegankelijk voor bedrijven: Melsele, Verrebroek en Rupelmonde. Het nieuwe recyclagepark van Verrebroek is ideaal voor bedrijven: ruim, een weegbrug van 9 m lang en gemiddeld minder lange wachttijden.

Wat kan je aanleveren?

Je kan enkel vergelijkbaar bedrijfsafval aanleveren. Dat is afval van bedrijven dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het is geen afval eigen aan de bedrijfsactiviteit. Voor bedrijfsafval moet je beroep doen op een private afvalstoffeninzamelaar.

Soorten afval

Hoe verloopt een bezoek aan het recyclagepark?

Sinds 2015 zijn we overgeschakeld op het diftarsysteem, met een geautomatiseerd betaalsysteem en twee zones: een gratis zone en een betalende zone. Beide zones zijn toegankelijk voor bedrijven.

De procedure verloopt grotendeels hetzelfde als voor particulieren. Bekijk hier het filmpje. Wat is er anders?

  1. Bedrijven melden zich aan met een badge in plaats van de e-ID.
  2. Bedrijven leveren KGA aan op de betalende zone.
  3. De betaling voor bedrijven gebeurt via facturatie.

Tarieven

Bedrijven melden zich aan met een badge. Let op: het nieuw systeem werkt met nieuwe badges. Heb je nog een oude badge of heb je er nog geen? Vraag er een aan via info@ibogem.be met dit formulier. Je gegevens worden indien nodig aangepast en je nieuwe badge opgestuurd. Een toegangsbadge voor bedrijven kost € 25 excl btw.

In onderstaande tabel vind je per afvalsoort de tarieven die worden aangerekend. Alle prijzen in onderstaande tabel zijn exclusief btw. Het btw-percentage bedraagt altijd 21 %, behalve voor de aankoop van compost (6 %).

De betaling verloopt via facturatie per kwartaal.

Belangrijk: Als je een attest nodig hebt van gebrachte goederen, kan dat. Vraag het op voorhand aan de parkwachter en hou het aantal verschillende afvalsoorten beperkt. Na je bezoek, kunnen we geen attest meer maken.

Tarieven bedrijven