Tarieven

Tarieven voor particulieren

Zowel in Melsele, Rupelmonde als Verrebroek werkt Ibogem met een diftarsysteem. Diftar staat voor ‘geDIFferentieerd TARief’. Dat systeem hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Je betaalt voor het gewicht dat je brengt. Bovendien betaal je meer voor afval dat enkel nog verbrand of gestort kan worden, dan voor materialen die nog gerecycleerd kunnen worden. Wie goed sorteert, zal dus minder betalen.

Elk park wordt ingedeeld in een gratis zone en een betalende zone. Binnen de betalende zone bestaan er nog slechts twee tarieven: 125 euro per ton (of 0,125 euro per kg) voor wat niet meer recycleerbaar is en enkel nog verbrand of gestort kan worden; 35 euro per ton (of 0,035 euro per kg) voor wat nog gerecycleerd kan worden.

Tarieven particulieren

Klik hier voor de tarieven voor bedrijven.

Diftarsysteem

De redenering achter het diftarsysteem is simpel: materialen die gestort of verbrand worden, zijn we kwijt. Nieuwe producten worden dan met nieuwe grondstoffen gemaakt. In een tijd waarin materialen en energie schaars zijn, kunnen we dat niet maken. We (moeten) evolueren naar een circulaire economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk gerecupereerd worden. In haar afvalbeleid baseert Ibogem zich op de Ladder van Lansink. De methodes bovenaan op de ladder zijn op vlak van milieuvriendelijkheid te verkiezen boven de methodes onderaan. Preventie, hergebruik en recyclage worden de norm. Verbranden en storten moeten we vermijden.

Gratis versus betalend

Om duidelijk te maken wat nog recycleerbaar is en wat niet, wordt de redenering doorgetrokken in de tarieven en het ontwerp van de parken. Op elk park is er een gratis zone en een betalende zone. Binnen de betalende zone zullen er slechts twee tarieven zijn: 125 euro per ton voor wat niet meer recycleerbaar is en enkel nog verbrand of gestort kan worden; 35 euro per ton voor wat nog gerecycleerd kan worden.

Op de gratis zone kan je dit deponeren: ijzerhoudende en overige metalen, elektrische apparaten, piepschuim, klein gevaarlijk afval (KGA), herbruikbare goederen voor De Kringloopwinkel, textiel en kurk.

Niet-recycleerbare materialen zijn: afvalglas, brandbaar en niet-brandbaar grofvuil, asbest.

Alle andere materialen zijn recycleerbaar (huishoudglas, vlak glas, harde plastic, PE-folie, papier en karton, hout, gips, zuiver steenpuin, tuinafval).

Bekijk hier hoe een bezoek aan het recyclagepark verloopt.