Tarieven

Tarieven voor particulieren

Ibogem werkt met een diftarsysteem. Diftar staat voor ‘geDIFferentieerd TARief’. Dat systeem hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Je betaalt voor het gewicht en het afval dat je brengt. Wie goed sorteert, zal  minder betalen.

Elk park wordt ingedeeld in een gratis zone en een betalende zone. Binnen de betalende zone zijn er slechts twee tarieven.

Tarieven particulieren

Klik hier voor de tarieven voor bedrijven.

Diftarsysteem

De redenering achter het diftarsysteem is simpel: materialen die gestort of verbrand worden, zijn we kwijt. Nieuwe producten worden dan met nieuwe grondstoffen gemaakt. In een tijd waarin materialen en energie schaars zijn, kunnen we dat niet maken. We (moeten) evolueren naar een circulaire economie waarin grondstoffen zoveel mogelijk gerecupereerd worden. In haar afvalbeleid baseert Ibogem zich op de Ladder van Lansink. De methodes bovenaan op de ladder zijn op vlak van milieuvriendelijkheid te verkiezen boven de methodes onderaan. Preventie, hergebruik en recyclage worden de norm. Verbranden en storten moeten we vermijden.

Om duidelijk te maken wat nog recycleerbaar is en wat niet, wordt de redenering doorgetrokken in de tarieven en het ontwerp van de parken. Op elk park is er een gratis zone en een betalende zone. Binnen de betalende zone zijn er slechts twee tarieven: recycleerbaar en niet-recycleerbaar.

Bekijk de soorten afval.

Bekijk hoe een bezoek aan het recyclagepark verloopt.