download de recycle-app

Recycle App

Aanvraag Ophaling Grofvuil-hout-metaal

Ibogem organiseert om de drie maanden een ophaling aan huis van grofvuil-hout-metaal. Je kan vier keer per jaar een afspraak maken. De ophaling is enkel voor particulieren. Grofvuil-hout-metaal afkomstig van bedrijven, verenigingen en vrije beroepen is bedrijfsafval en moet naar het recyclagepark worden gebracht.

Wat mag je aanbieden?

 • Bekijk hier welke materialen zijn toegelaten bij grofvuil-hout-metaal en wat niet.

Hoe aanbieden?

 • Plaats je afval voor 06.00 uur ’s morgens aan de straat, d.w.z. voor je eigen deur of oprit, met zo weinig mogelijk hinder voor de weggebruikers en ten vroegste om 18.00 uur de dag voor de ophaling. Afval dat niet buiten staat, wordt niet meegenomen. De ophalers bellen niet aan.
 • Je biedt minimum 1 en maximum 5 m³ grofvuil-hout-metaal aan.
 • De stukken moeten hanteerbaar Verklein zoveel mogelijk. De ophaler mag te grote stukken laten staan.
 • Grofvuil, hout en metaal moeten gescheiden aangeboden worden. Ze worden afzonderlijk opgehaald. Niet-gesorteerd afval wordt niet meegenomen.
 • Grofvuil mag niet in zakken of dozen Dat afval past in de restafvalcontainer en is dus geen grofvuil.
 • Verwijder recycleerbare verpakkingen (papier, karton, plastic). Dat zal niet worden meegenomen.
 • Niet-toegelaten afval wordt niet meegenomen. Afval dat niet werd meegenomen, moet op dezelfde dag terug verwijderd worden door de bewoner.

Betaling

 • Voor de ophaling van grofvuil-hout-metaal wordt een forfaitaire kost van € 50 gevraagd.
 • Vanaf meer dan 200 kg in totaal worden er extra kosten aangerekend (€ 180/ton of € 0,18/kg). Zowel grofvuil, hout als metaal worden gewogen.
 • De forfaitaire kost moet op voorhand worden betaald. Dit verloopt via je diftarrekening. Je ontvangt daarvoor van ons een betalingsuitnodiging.
 • Het aantal ophalingen is beperkt. Je aanvraag wordt pas opgenomen in de planning na ontvangst van je betaling. Je betaling dient ons te bereiken ten laatste 5 dagen voor de datum van de ophaling.
 • Eventuele extra kosten (vanaf meer dan 200 kg) worden achteraf verrekend via de diftarrekening.
 • Annulatie is kosteloos mogelijk tot 4 dagen voor de ophaling.
 • Ibogem is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door derden wordt weggehaald of bijgeplaatst. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de forfaitaire kost.