Diftar rest

Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. De containers worden gewogen. Je betaalt per lediging en voor de kilo’s die je aanbiedt.

 

Waarom diftar?

Met het diftarsysteem willen we twee dingen: dat er minder restafval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend.

We moeten met z’n allen minder restafval produceren. Bovendien komen er nog al te vaak recycleerbare materialen bij restafval terecht. Uit studies en praktijkervaring van andere afvalintercommunales blijkt dat het restafvalcijfer per inwoner sterk daalt wanneer het restafval wordt ingezameld met containers die gewogen worden bij het ledigen.

Door je per kilogram te laten betalen en per lediging, betaalt iedereen de reële kost van zijn eigen afval.

Je leest meer over het waarom in de veelgestelde vragen.

Betaling

Er wordt een ledigingskost en een bedrag per kg aangerekend.

De betaling gebeurt via een voorschot dat je betaalt op je diftarrekening. Bij de opening van je diftarrekening sturen we je een betalingsuitnodiging. Elke lediging wordt in mindering gebracht. Als je saldo onder het drempelbedrag daalt, ontvang je van ons een nieuwe betalingsuitnodiging. Om je saldo op te volgen, kan je een account aanmaken op Mijn Ibogem.

Info en tarieven

Container

Elk gezin krijgt één gratis restafvalcontainer ter beschikking van Ibogem.

Bestel je restafvalcontainer Soorten containers Handleiding slot

Hoe bied ik de container aan?

  • Je plaatst de container aan de rand van de openbare weg en voor je eigen perceel, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.
  • Plaats je container met de wieltjes naar de straatkant. Zo kan de ophaler die het beste meenemen.
  • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is. Anders wordt hij niet geledigd.
  • Een container mag max. 15 kg (40 L-container), 50 kg (120 L-container) of 90 kg (240 L-container) wegen.
Veelgestelde vragen over diftar rest

Vragen? Bel 0800 53 339 of mail naar diftar@ibogem.be