Sorteerstraat

Een sorteerstraat is een combinatie van verschillende ondergrondse afvalcontainers. Het systeem vervangt de huis-aan-huisophaling voor de betrokken straten of wijken.

De ondergrondse containers worden geopend met je persoonlijke badge, die gelinkt is aan je diftarrekening. Je ontvangt één badge gratis van Ibogem. (Als je badge verloren, gestolen, kapot, versleten… is, is je nieuwe badge betalend – € 10 euro.)

Verhuis je naar een gebied met sorteerstraten? Vraag je badge aan via info@ibogem.be.

Let op: we koppelen de badge aan je adres. Daarom is het belangrijk dat je pas je aanvraag doet nadat je adres is aangepast op je identiteitskaart. Als dat nog niet het geval is, kunnen we je ook verder helpen als je ons een ‘model 2’ of ‘model 2 bis’ kan bezorgen. Dat attest van adreswijziging krijg je mee bij de dienst bevolking van je gemeente.

Kan ik als niet-particulier ook gebruik maken van de sorteerstraat?

Info en tarieven

Als je gebruik maakt van de sorteerstraat in jouw buurt, vindt er bij jou geen huis-aan-huisophaling meer plaats voor restafval, PMD, GFT, glas en papier-karton. Snoeihout en grofvuil worden wel nog aan huis opgehaald.

De betaling gebeurt via je persoonlijke diftarrekening. In de eerste betalingsuitnodiging vraagt Ibogem je, in opdracht van de gemeente, om een voorschot te storten op je diftarrekening. Elke inworp van de betalende afvalsoorten GFT en restafval wordt in mindering gebracht. Als het saldo onder het drempelbedrag komt, sturen we je een nieuwe betalingsuitnodiging. Om de betalende containers te kunnen openen, moet er voldoende saldo op je rekening staan.

Volg je saldo op Mijn Ibogem.

*Tarieven 2024. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Hoe gebruik je de sorteerstraat?

Pmd, papier-karton, gft en glas deponeer je los in de aangepaste inwerpopening. Voor restafval mag je zakken gebruiken, maar los mag ook. Let er op dat je restafvalzakken niet té groot zijn voor de opening.

Restafval kan aangeboden worden met een grote opening en een kleine opening. Zo betaal je voor wat je aanbiedt. Voor de kleine opening (komt overeen met het volume van een pedaalemmer) badge 1 x aanbieden. Voor de grote opening (tweemaal het volume van een pedaalemmer) badge 2 x aanbieden. (Op het scherm verschijnt: “Bied uw pas nogmaals aan voor een grote storting”.)

Defect?

Als een ondergrondse container defect is, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Ibogem via 03 253 16 64 of info@ibogem.be. Of contacteer het nummer dat op de container staat. Als een ondergrondse container defect is, kan je geen afval deponeren en neem je het terug mee naar huis.

Misbruik

Het is verboden afvalstoffen te deponeren naast of in de omgeving van de ondergrondse containers, ook wanneer een container defect is. Dit wordt gelijkgesteld met sluikstorten en kan een boete tot gevolg hebben.

Sorteerstraten

Deelgemeente Naam Betrokken straat Nummers
Bazel De Wissel Kruibekestraat 87 tot 145 (oneven nrs) verplicht; Kruibekestraat (80 tot 146 (even nrs) niet verplicht)
Beveren Cortewallewijk* Baljuwstraat, Boerenmarkt, Bosdamlaan (enkel zijde Stationsstraat – oneven nummers), Cortewalledreef, De Bergeyckdreef, Goubaudreef, Goudenregenlaan, Gravendreef, Hof Ter Wellelaan, Kleine Bosweg, Lange Dreef, Lijsterbessenlaan, Meidoornlaan, Moretusstraat, Peperstraat, Ridder Van Malelaan, Stationsplein, Stationsstraat, Van Brouchovenstraat, Verlatdreef
Beveren Castorpark Kruisboogstraat alle nrs, Kallobaan 86-88
Beveren Prosperpark 1 + 2* Prosper Van Raemdonckstraat 33 tot 39 (enkel oneven nrs) + 99 tot 101 (enkel oneven nrs)
Beveren Prosperpark 3 Prosper Van Raemdonckstraat 62 tot 78 (enkel even nummers)
Beveren Viergemeet* Viergemeet alle nrs
Beveren Zuidpark Walhof alle nrs
Kallo Rietvelden Hoog Kallostraat 54 tot 78 (oneven) + 67 tot 111 (even)
Kallo Melkaderwijk Melkaderlaan alle nrs
Kruibeke Ten Wijngaarde Ten Wijngaarde alle nrs
Melsele Farnèse* Eedverbondlaan, Hertogin Margarethalaan, A. Farnèselaan (van Geuzenlaan tot Keizer Karelstraat -> 14-38 (even); 17-45 (oneven))
Melsele Rudolf Esser Rudolf Esserstraat alles nrs, Grote Baan 186-200 (even)
Zwijndrecht Neerbroek Neerbroek 46-49 en 109-120

 

* De betrokken inwoners mogen gebruik maken van alle sorteerstraten in het gebied.

Cortewallewijk: Van Brouchovenstraat, Cortewalledreef, Kleinebosweg, Stationsplein, Hof ter Wellelaan, Lijsterbessenlaan, Boerenmarkt

Prosperpark: Prosper Van Raemdonckstraat thv nr 33, Prosper Van Raemdonckstraat thv nr 99

Viergemeet: Viergemeet thv nr 5, Viergemeet thv nr 15

Farnèse: Farnèselaan, Hertogin Margarethalaan