Sorteerstraat

Een sorteerstraat is een combinatie van verschillende ondergrondse afvalcontainers. Het systeem vervangt de huis-aan-huisophaling voor de betrokken straten of wijken.

Verhuis je naar een gebied met sorteerstraten? Vraag je badge via info@ibogem.be.

Info en tarieven

Als je gebruik maakt van de sorteerstraat in jouw buurt, vindt er bij jou geen huis-aan-huisophaling meer plaats voor restafval, PMD, GFT, glas en papier-karton. Snoeihout en grofvuil worden wel nog aan huis opgehaald.

De betaling gebeurt via je persoonlijke diftarrekening. In de eerste betalingsuitnodiging vraagt Ibogem je, in opdracht van de gemeente, om een voorschot te storten op je diftarrekening. Elke inworp van de betalende afvalsoorten GFT en restafval wordt in mindering gebracht. Als het saldo onder het drempelbedrag komt, sturen we je een nieuwe betalingsuitnodiging. Om de betalende containers te kunnen openen, moet er voldoende saldo op je rekening staan.

Volg je saldo op Mijn Ibogem.

*Tarieven 2022. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Hoe gebruik je de sorteerstraat?

De ondergrondse containers worden geopend met je persoonlijke badge, die gelinkt is aan je diftarrekening. Je ontvangt een gratis badge van Ibogem.

Restafval kan aangeboden worden met een grote opening en een kleine opening. Zo betaal je voor wat je aanbiedt. Voor de kleine opening (komt overeen met het volume van een pedaalemmer) badge 1 x aanbieden. Voor de grote opening (tweemaal het volume van een pedaalemmer) badge 2 x aanbieden. (Op het scherm verschijnt: “Bied uw pas nogmaals aan voor een grote storting”.)

Defect?

Als een ondergrondse container defect is, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Ibogem via 03 253 16 64 of info@ibogem.be. Of contacteer het nummer dat op de container staat. Als een ondergrondse container defect is, kan je geen afval deponeren en neem je het terug mee naar huis.

Misbruik

Het is verboden afvalstoffen te deponeren naast of in de omgeving van de ondergrondse containers, ook wanneer een container defect is. Dit wordt gelijkgesteld met sluikstorten en kan een boete tot gevolg hebben.

Sorteerstraten

Neerbroek Zwijndrecht

Neerbroek 46-49 en 109-120, Zwijndrecht

Castorpark Beveren

Kruisboogstraat alle nummers, Kallobaan 86-88

Viergemeet Beveren

Viergemeet, alle nummers

Zuidpark Beveren

Walhof, Beveren

De Rietvelden Kallo

Hoog Kallostraat 56 -60-62-64-66-68, Kallo

Rudolf Esserstraat Melsele

Rudolf Esserstraat 20-22, Melsele

Ten Wijngaarde Kruibeke

Ten Wijngaarde alle nummers, Kruibeke

Cortewallewijk Beveren

Baljuwstraat, Boerenmarkt, Bosdamlaan (enkel zijde Stationsstraat – oneven nummers), Cortewalledreef, De Bergeyckdreef, Goubaudreef, Goudenregenlaan, Gravendreef, Hof Ter Wellelaan, Kleine Bosweg, Lange Dreef, Lijsterbessenlaan, Meidoornlaan, Moretusstraat, Peperstraat, Ridder Van Malelaan, Stationsplein, Stationsstraat, Van Brouchovenstraat, Verlatdreef.

De betrokken straten kunnen gebruik maken van acht sorteerstraten. Bekijk hier het plan.

De Wissel Kruibeke

De bewoners van de Kruibekestraat 87 tot 145 (enkel de oneven nummers) moeten verplicht gebruik maken van de sorteerstraat.

De bewoners van de Kruibekestraat 80 tot 146 (enkel de even nummers) mogen gebruik maken van de sorteerstraat.

Melkaderwijk Kallo

Melkaderlaan alle nummers, Kallo

 

Verhuis je naar een gebied waar al met sorteerstraten wordt gewerkt? Vraag je badge via info@ibogem.be.