Privacyverklaring

Ibogem hecht belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens (cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming, EU-verordening 2016/679 dd. 27/04/2016).

De privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ibogem met persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en aan wie deze gegevens ev. worden verstrekt.

Raadpleeg hier de privacyverklaring in pdf.