PMD

PMD wordt om de twee weken opgehaald. Gebruik de blauwe PMD-zakken met Ibogem-logo.

Hoe aanbieden?

In de PMD-zak mogen Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Flessen of andere verpakkingen goed leeggieten of -schrapen. Duw plastic flessen plat en zet de dop erop. Verwijder de plastic folie van schaaltjes en gooi ze los van elkaar in de zak. Steek de verpakkingen niet in elkaar en stop ze niet samen in een dichtgeknoopte zak. Niets vastmaken aan de buitenkant. Hoe bied je PMD aan?

 

Wat is toegelaten?

Download hier de sorteergids. Of geef je verpakking in op beter sorteren.be.

Hoe wordt PMD gesorteerd?

Plastic emmers, buizen, speelgoed… zijn niet oké. PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons.

Koop minder verpakkingen
Als je gaat winkelen, koop je niet alleen voedsel, maar ook verpakking. Wie afvalarm winkelt, koopt zo'n 70% minder afval. Een plastic verpakking mag bij pmd, maar vermijden is nog altijd beter! MInder verpakkingsafval betekent minder productie, minder verwerking en minder gevulde pmd-zakken. Afvalarme producten zijn vaak ook goedkoper.
Waarom moeten de PMD-verpakkingen leeg zijn?
Verpakkingen waar nog productresten in achterblijven, hebben een negatief effect op het sorteer- en recyclageproces en kunnen de kwaliteit van het eindproduct aantasten. Je mag de gebruikte verpakkingen spoelen, maar dat hoeft niet. Leegmaken is voldoende.
Waarom geen verpakkingen van giftige of bijtende producten bij PMD?
Verpakkingen van giftige of bijtende producten zoals lak, pesticiden en insecticiden vormen een gevaar, zowel voor de machines als voor de mensen in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA).