De ladder van lansink

Ibogem volgt in haar afvalbeleid de Ladder van Lansink. De methodes bovenaan op de ladder zijn op vlak van milieuvriendelijkheid te verkiezen boven de methodes onderaan. Ibogem zoekt voor de verschillende afvalstromen steeds naar de meest duurzame oplossing en probeert verbranden en storten zo veel mogelijk te vermijden.

Als professor in de wetenschappen en Nederlands parlementslid lanceerde Ad Lansink (°1934) in 1979 een hiërarchie voor afvalverwerking. Lansinks ideeën waren niet zozeer gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte levenscyclusanalyses, maar eerder op levensbeschouwelijke gronden in de zin van ‘rentmeesterschap over de schaarse aardse goederen’. Sindsdien inspireerden heel wat landen, alsook de Europese gemeenschap en het Vlaamse Gewest, hun afvalbeleid hierop.

Op de Ladder van Lansink staan afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranden en storten van boven naar onder gerangschikt. De methodes bovenaan op de ladder zijn op vlak van milieuvriendelijkheid te verkiezen boven de methodes onderaan. Preventie wordt verkozen boven hergebruik, hergebruik boven recyclage, recyclage boven verbranden, verbranden boven storten. Ibogem zoekt voor de verschillende afvalstromen die vrijkomen steeds naar de meest duurzame en milieuvriendelijkste oplossing.

Ook jij kan de Ladder van Lansink in het achterhoofd houden bij het omgaan met afval.

1 Preventie

Omgaan met afval begint met het voorkomen van afval. Kies voor oplaadbare batterijen, voor herbruikbare luiers, voor een boodschappentas i.p.v. een plastic tas, kleef een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ …

2 Hergebruik

Kun je afval niet voorkomen? Probeer het materiaal dan te (laten) hergebruiken. Breng flessen met statiegeld terug naar de winkel. Ze worden uitgespoeld en opnieuw gevuld.

Breng materiaal dat je zelf niet meer nodig hebt naar de Kringloopwinkel, zodat iemand anders het kan gebruiken. Herstel het of wees creatief en geef het een andere bestemming.

3 Recyclage

In tegenstelling tot hergebruik waarbij een product in zijn huidige vorm opnieuw wordt gebruikt, maakt men door recyclage van afvalstoffen een nieuw product. In sommige gevallen zijn de afvalstoffen grondstof voor hetzelfde product (bv. glas wordt glas), in andere gevallen zijn ze grondstof voor een ander product (bv. petflessen worden fleecetrui). Om goed te kunnen recycleren, is het belangrijk dat er goed gesorteerd wordt. Dat beperkt de kosten voor verwerking en bevordert de kwaliteit van het eindproduct. Op onze recyclageparken kan je meer dan 25 afvalstoffen kwijt.

4 Verbranding met terugwinning van energie

Als de vorige verwerkingswijzen niet gebruikt kunnen worden, wordt het afval verbrand. Ibogem brengt brandbaar afval naar de verbrandingsoven van Indaver in Doel. Dat gebeurt op de meest milieuvriendelijke wijze. Tijdens de verbranding wordt bovendien energie gerecupereerd, de rookgassen worden gewassen en de assen behandeld.

Bekijk hier het verbrandingsproces in de roosteroven van Indaver Doel.

5 Storten

De laatste verwerkingsmethode is het minst te verkiezen, aangezien materialen verloren gaan. Voor de veilige verwerking van afval waar geen andere oplossing voor is, doet Ibogem een beroep op Hooge Maey in Antwerpen. De impact van de stortplaats op zijn omgeving (het milieu) is verwaarloosbaar, de energie in het gestorte afval wordt benut en er is nog weinig of geen nazorg nodig.

Leer hier meer over de stortplaats Hooge Maey.