Bestuur

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor een duurzaam afvalbeleid voor de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeenten hebben bij wijze van beheersoverdracht een mandaat gegeven aan Ibogem om de afvalinzameling van het grondgebied te realiseren.

Het hoogste bestuursorgaan van Ibogem is de Algemene Vergadering. Die bestaat uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Dat zijn de gemeentelijke deelnemers (gemeente Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht) en andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Verko, MIWA, ISVAG, IGEAN Milieu & Veiligheid).

In de Raad van Bestuur wordt elke vennoot vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders, afhankelijk van het aantal inwoners. De Raad van Bestuur neemt de beleidsbeslissingen en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Raadpleeg hier de statuten (27 juni 2019).

Raad van bestuur
Bestuurders publieke vennoten
Lientje De SchepperGemeente BeverenVoorzitter
Alex GarciaGemeente KruibekeOndervoorzitter
Steven VervaetGemeente ZwijndrechtOndervoorzitter
Guido WeynsGemeente Zwijndrecht
Caroline VermeulenGemeente Kruibeke
Roger HeirweghGemeente Beveren
Werner MaesGemeente Beveren
Dominique TielensGemeente Beveren
Karolien WeekersGemeente Beveren
Bestuurders met raadgevende stem
Victor CatryGemeente Beveren
Ronny HielGemeente Zwijndrecht
Julien MertensGemeente Kruibeke
Directie
Wim BeeldensAlgemeen directeur