Groenten, Fruit & Tuinafval

Gft wordt om de twee weken ingezameld in groene rolcontainers van Ibogem. Om je container te laten ledigen, moet je container gechipt zijn en moet er voldoende saldo op je diftarrekening staan.

Hoe aanbieden?

Gft wordt verwerkt tot kwalitatieve compost. Stop alleen composteerbaar afval in de gft-container. Plaats de container in de schaduw en hou hem rein. Onderin de container kun je een stuk oude krant leggen om te vermijden dat het gft vastzit. Hoe bied je gft aan?

Lees alles over Diftar gft

Wat is toegelaten?

dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
noten, pitten, doppen van noten
koffiedik, papieren koffiefilter
papier van keukenrol (beperkte hoeveelheden)
kamer- en tuinplanten
fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
eieren, eierschalen
broodresten
vaste zuivelproducten (kaasresten)
mest van kleine huisdieren (cavia, konijn) (beperkte hoeveelheden)

Meer bij gft

Sinds kort mogen deze zaken ook bij gft: keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk), vlees- en visresten (uitgezonderd beentjes), schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen), vaste zuivelproducten (bv. kaas), eieren en eierschalen, mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn…).

Theezakjes en koffiepads mogen niet meer bij gft omdat ze vaak kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters horen wel nog tot het gft-afval.

Download hier de sorteergids.

Composteer je thuis? Check dan hier wat je wel of niet mag thuiscomposteren.

Wat kan je doen met gazonmaaisel?

Gazonmaaisel is tuinafval en mag dus in principe in de gft-container. We raden je wel aan om enkel kleine hoeveelheden in de container te stoppen. Grote hoeveelheden gras kunnen zorgen voor geurhinder, zeker wanneer het gras enkele dagen in de container zit. Je kan gazonmaaisel ook naar een van de drie recyclageparken brengen. Je kan gazonmaaisel ook nuttig gebruiken in je tuin (bv. als mulchlaag tussen struiken of bomen) of om thuis te composteren.

Waarom mag je geen composteerbare zakjes gebruiken voor gft?
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn composteerbare zakken/verpakkingen minder goed afbreekbaar tijdens het composteringsproces. Zelfs in de professionele composteringsinstallatie zijn ze niet binnen de normale tijd afgebroken. Bovendien veroorzaakt verpakt afval tijdelijk een zuurstoftekort waardoor de gft-verwerking verstoord wordt. Achtergebleven stukjes (plastic) zijn ook nefast voor de kwaliteit van de compost. Om die redenen zijn composteerbare en plastic zakken niet toegelaten bij het gft.

Los daarvan is het voor onze ophalers ook niet mogelijk om tijdens de ophaling in te schatten of de zakjes in de gft-container composteerbaar zijn of niet. De gft-container zal dan blijven staan.