Veelgestelde vragen over diftar rest

Waarom?

Restafval wordt verbrand en kan niet gerecycleerd worden. Die grondstoffen zijn we met andere woorden kwijt. Recycleren vraagt minder van ons milieu dan nieuwe grondstoffen ontginnen en verwerken. Bij de verbranding van restafval wordt er CO2 uitgestoten. Goed sorteren zorgt dus alleen al voor positieve bijdrage aan het klimaat.

Uit onderzoek blijkt dat 40% van je restafvalzak of –container nog recycleerbaar materiaal is. Je mag geen recycleerbare materialen bij restafval deponeren. Je bent verplicht om correct te sorteren. Goed sorteren, is bovendien goedkoper dan alles bij restafval deponeren.

Voor wie?

Tweede verblijvers kunnen ook een diftarcontainer krijgen. De betalingsuitnodiging gaat naar het domicilieadres. Mail je vraag naar diftar@ibogem.be.

Als u als bedrijf aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan* u een restafvalcontainer aanvragen. Let op: de betaling verloopt ook via voorafbetaling. We maken geen factuur. (*U bent niet verplicht om een container aan te vragen bij Ibogem. U kan ook voor een private afvalinzamelaar kiezen.)

  1. U produceert per ophaling niet meer dan 180 L restafval (of omgerekend 22,5 kg);
  2. Het restafval is naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Het is dus geen afval van uw bedrijfsactiviteit, maar komt voort uit de dagelijkse werking van u en uw werknemers. (Cf Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.)

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, verwijzen wij u graag door naar een private afvalinzamelaar. Het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat bedrijfsafval gescheiden moet worden ingezameld en verwerkt. Bovendien is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar en alle afvalstoffen en hun vooropgestelde inzamelwijze op te sommen.

Nee, in gebieden waar verplicht gebruik gemaakt wordt van een sorteerstraat, vinden geen huis-aan-huisinzamelingen plaats. U moet gebruik maken van de ondergrondse containers.

U kan blijven werken met een gemeenschappelijke container of overschakelen op individuele containers. Overleg met uw syndicus. Het is aan de syndicus om ons de keuze door te geven.

Keuze container doorgeven

Er zijn 3 types restafvalcontainers : 40 L – 120 L – 240 L. Bekijk ze hier.

Het mailadres is nodig om een betalingsuitnodiging te kunnen sturen. Aan de hand van de betalingsuitnodiging kan je het voorschot storten op de vermelde bankrekening om zo je diftarrekening aan te vullen.

Ibogem zal je persoonsgegevens met de nodige zorg en respect behandelen, conform de geldende wetgeving. De volledige privacyverklaring is hier terug te vinden.

Inwoners van Zwijndrecht: Geef ons je keuze door vóór 1-09-2021.

  • Digitaal via Mijn Ibogem
    • volg daarvoor de instructies
    • laat je eventueel helpen door familie of vrienden
  • Geen internet? Gebruik het antwoordstrookje op de achterzijde van je persoonlijke brief.

Inwoners van Zwijndrecht: Het keuzeformulier is afgesloten. Als we geen antwoord van je hebben ontvangen, bezorgen we je het voorgestelde containerformaat (zie persoonlijke brief).

Inwoners van Beveren: Als we geen antwoord van je ontvangen vóór de deadline, bezorgen we je het voorgestelde containerformaat (zie persoonlijke brief).

Mijn Ibogem

Lees hier hoe je een account maakt op Mijn Ibogem.

Krijg je een foutmelding op Mijn Ibogem? Stuur een mail met een printscreen van het probleem naar diftar@ibogem.be.

Als je je verbruik (bv. van de gft-container) momenteel al opvolgt via Mijn Ibogem, heb je al een account. Let op: Als je de betalingsuitnodigingen per e-mail krijgt, wil dat niet automatisch zeggen dat je een account op Mijn Ibogem hebt.

Voor inwoners van Zwijndrecht/Beveren: Als je de unieke OGM uit de brief over diftar rest niet meer hebt, kan je de (eerste) betalingsuitnodiging afwachten. De gestructureerde mededeling die je daarop vindt, kan je ook gebruiken.

Een mailadres kan slechts aan 1 klant gekoppeld zijn. Als je het account voor iemand anders wil opvolgen, maak je best een ander mailadres aan.

Stuur een mail met een printscreen van het probleem naar diftar@ibogem.be.

Container

Ja. Je kan de containers makkelijk dragen of vlot verrollen. Nog een voordeel: je hoeft geen zakken meer te kopen en je hebt ook geen last meer van opengekrabde zakken.

We begrijpen dat er op een appartement niet altijd even veel plaats is om een container te plaatsen. De kleine container van 40 liter kan daarvoor handig zijn. Hij neemt niet meer plaats in dan een zak en heeft bovendien een handige draagbeugel, trekstang en wieltjes. Een 40 L-container is vergelijkbaar met een kleine grijze zak (30 L).

Ja. Als een ander volume beter geschikt is, kan je gedurende het eerste jaar eenmaal gratis de container ruilen. Zorg dat de in te wisselen container proper is.

Een tweede keer ruilen of ruilen na het eerste jaar, kost € 15.

Ja, je kan een tweede restafvalcontainer aanvragen op je domicilieadres, op voorwaarde dat het totale volume van de beide containers het maximaal toegestane volume van 240 liter niet overschrijdt. Dus dit kan enkel wanneer je in het bezit bent van een 40 L of 120 L container. Gezinnen bestaande uit meer dan 8 personen kunnen daarop een uitzondering vragen.

De tweede container koop je aan en wordt je eigendomscontainer.

Hou er rekening mee dat voor elke aangeboden container een ledigingskost wordt aangerekend.

Je staat zelf in voor het onderhoud van je container.  De containers zijn gemaakt van hard kunststof, zijn glad vanbinnen en kunnen dus gemakkelijk uitgewassen worden. Je kan onderaan krantenpapier leggen om er voor te zorgen dat afval niet blijft hangen. Afval dat geurhinder kan veroorzaken, kan je eerst in krantenpapier wikkelen of in een klein (plastic) zakje steken.

Slot

Als je voor een slot hebt gekozen, doe je de container op slot als je die aanbiedt voor de ophaling. Het slot dat op je container zit, is een kantelslot: het gaat open als de container wordt gekipt.

Een gesloten container kan alleen geopend worden met de sleutel van de eigenaar of via het mechanisch ledigingssysteem van de ophaalwagen. Het slot dat op je container zit is een kantelslot: het gaat open als de container wordt gekipt.

Gebruik je reservesleutel. Een slot wordt geleverd met 2 sleutels. Laat eventueel zelf preventief een extra sleutel bijmaken. Bij verlies van beide sleutels kan er enkel een nieuw slot geplaatst worden tegen betaling.

Een slot is aangekocht (jouw eigendom) en wordt niet terugbetaald als je verhuist. Je mag het demonteren en meenemen. (Let op: het slot voor een 40 l is anders dan het slot voor een 120 l en 240 l.) De container zelf hoort bij de woning.

Tarieven en betaling

Raadpleeg hier de tarieven.

Elke lediging van je restafvalcontainer wordt, samen met het aangeboden gewicht (prijs/kg), aangerekend.

Als je je restafvalcontainer aanbiedt voor ophaling, wordt het aangeboden gewicht aangerekend (prijs/kg), alsook een vaste ledigingskost (afhankelijk van het volume van je  container). De betaling gebeurt via voorafbetaling. Ibogem stuurt je, in opdracht van de gemeente, een betalingsuitnodiging met de vraag om een voorschot te storten op je persoonlijke diftarrekening. Als het saldo op je diftarrekening te laag wordt, sturen we je een nieuwe betalingsuitnodiging. Om een lediging te kunnen garanderen, moet er minstens € 2 op je rekening staan.

Bij het overschrijven van bedragen moet er rekening gehouden worden met een verwerkingsmarge van 2 werkdagen, zelfs met een instant overschrijving. Denk dus op tijd aan het aanvullen van je diftarrekening om te vermijden dat je container niet wordt geledigd.

Je persoonlijke diftarrekening is geen bankrekening van waaruit je kan betalen of waarop je kan storten. Je diftarrekening toont het saldo dat je hebt bij Ibogem. Je kan het raadplegen via Mijn Ibogem. Lees hier hoe je een account maakt op Mijn Ibogem.

Je kan het saldo en je afvalverbruik opvolgen via Mijn Ibogem (rechts bovenaan deze site). Lees hier hoe je een account maakt op Mijn Ibogem.

Je kan via Mijn Ibogem ook meteen betalen met Payconiq.

Als je al een gft-container hebt, ben je vertrouwd met het diftarsysteem. De betaling van je restafvalcontainer verloopt via dezelfde diftarrekening. Je zal pas een betalingsuitnodiging ontvangen als je saldo onder het drempelbedrag komt.

Het drempelbedrag bepaalt wanneer je een nieuwe betalingsuitnodiging krijgt om je diftarrekening aan te vullen en zo te voorkomen dat je container niet geledigd wordt.

Het te betalen voorschot is voor iedereen anders. Het is immers afhankelijk van de containers of diensten (vb. ophaling grofvuil) die je al hebt bij Ibogem. Op de betalingsuitnodiging wordt altijd een overzicht gegeven van de containers of diensten die je al hebt bij Ibogem.

Een voorbeeld: Als u een 40 L-restafvalcontainer aanvraagt en voor de rest geen gebruik maakt van andere diensten van Ibogem, zal het voorschot (betalingsuitnodiging) 25 euro bedragen. Voor iemand die een gft-container 120 L heeft en een restafvalcontainer 120 L aanvraagt, zal dat bijvoorbeeld 50 euro zijn.

Bij diftar wordt het afval gewogen en betaal je enkel voor de kilo’s die je effectief aanbiedt. Je hebt je eigen afvalrekening in de hand. Vermijd je restafval? Sorteer je goed? Dan zal je minder betalen dan wie dat niet doet. Of je minder zal betalen dan vandaag, hangt af van de extra inspanningen die je doet om restafval te vermijden en te sorteren. Denk daarbij aan thuiscomposteren, afvalarm winkelen, herbruikbare goederen kopen in plaats van wegwerpspullen, …

Uit onderzoek blijkt dat 40% van je restafvalzak of –container nog recycleerbaar materiaal is. Dat kan dus beter. Je bent bovendien verplicht om correct te sorteren. Je zal ook merken dat sorteren goedkoper is dan alles bij restafval te deponeren.

Met het diftarsysteem willen we twee dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de grijze zakken gebeurt dat niet, want je kan een grijze zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde. Niet helemaal eerlijk dus. Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

Daarmee willen we je sensibiliseren om een volle container aan te bieden. Deze ledigingskost is nodig om de logistieke operatie die dit systeem met zich meebrengt, haalbaar te houden.

Misschien kan je wel het mailadres van een zoon/dochter, ander familielid of kennis doorgeven? Kan je echt geen mailadres bezorgen, versturen we de betalingsuitnodiging via de post.

Schat je verbruik in en koop niet meer zakken dan nodig. Deel bijvoorbeeld een rol met anderen. Bij Ibogem (onthaal, Schaarbeekstraat 27 te Melsele) kan je restafvalzakken per stuk kopen.

Inwoners van Zwijndrecht kunnen volle rollen restafvalzakken met ongeschonden wikkel tussen 01-01-2022 en 31-03-2022 inruilen bij Ibogem (onthaal, Schaarbeekstraat 27 te Melsele). Het tegoed wordt niet cash terugbetaald, maar gestort op de diftarrekening. Rollen worden terugbetaald aan het tarief van 2021.

Inwoners van Beveren kunnen volle rollen restafvalzakken met ongeschonden wikkel tussen 01-04-2022 en 31-12-2022 inruilen bij Ibogem (onthaal, Schaarbeekstraat 27 te Melsele). Het tegoed wordt niet cash terugbetaald, maar gestort op de diftarrekening. Rollen worden terugbetaald aan het tarief van 2021.

Je vraagt die tegemoetkoming aan bij je gemeente.

Voor Kruibeke: klik hier.

Voor Zwijndrecht: via welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Voor Beveren: via het Klantencontactcenter (KCC) op het nummer 03 750 15 11. Betrokkenen mogen daarover ook nog een aparte communicatie verwachten van de gemeente.

Als je vragen hebt over financiële steun, kan je contact opnemen met je gemeente.

Voor Kruibeke: klik hier.

Voor Zwijndrecht: via welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Voor Beveren: via het Klantencontactcenter (KCC) op het nummer 03 750 15 11.

Ophaling

Je plaatst de container aan de rand van de openbare weg en voor je eigen perceel, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.

Plaats je container met de wieltjes naar de straatkant. Zo kan de ophaler die het beste meenemen. Zorg ervoor dat het deksel gesloten is. Anders wordt de container niet geledigd.

Een container mag max. 15 kg (40 L-container), 50 kg (120 L-container) of 90 kg (240 L-container) wegen.

Neen, de container mag niet op de openbare weg blijven staan. De container mag pas de dag voor de ophaling vanaf 18.00 uur en ten laatste de dag van de inzameling voor 6.00 uur op de openbare weg geplaatst worden. De container moet dezelfde dag nog terug binnen genomen worden.

Dat kies je zelf. Je zet de container op een plaats waar het voor jou het handigst is: een berging, balkon, kelder, tuin, ... Een schaduwrijke plaats is in de zomerperiode zeker een pluspunt. Je kan de container op dezelfde plaats zetten als waar je anders je restafvalzakken stockeerde. Bewoners van appartementen moeten dit mogelijks afstemmen met de eigenaar of syndicus van het gebouw.

Net zoals bij elke andere afvalsoort, is het wettelijk niet toegelaten om afval te lang voor of na een ophaling/inzameling op straat aan te bieden. Vertrek je op vakantie en wens je je container intussen te laten ledigen, schakel dan iemand in die voor jou de container buiten zet en opnieuw binnen haalt.

Je mag enkel aanbieden wat in de container past. Het deksel moet gesloten zijn. Afval dat ernaast staat, zal niet worden meegenomen.

Als het extra restafval eenmalig is, kan je het spreiden over verschillende ophalingen. Als het extra restafval vaker voorkomt, kan je opteren voor een groter volume container (max. 240 L).

Vergeet niet te sorteren: misschien zitten er nog recycleerbare materialen in die je op een andere manier kan aanbieden (pmd, gft, papier-karton, glas (huis-aan-huis) of elektro, metaal, piepschuim, hout… (recyclagepark).

Afval vermijden en goed sorteren is het eerste wat je moet doen. Misschien zitten er nog recycleerbare materialen in die je op een andere manier kan aanbieden (pmd, gft, papier-karton, glas (→ huis-aan-huis) of elektro, metaal, piepschuim, hout… (→ recyclagepark).

Als je toch uitzonderlijk een grote hoeveelheid restafval hebt, die je niet (gespreid) kwijt kan in je restafvalcontainer (bijvoorbeeld door grote werkzaamheden, het leegmaken van een huis…) kan je een aanvraag doen om extra restafval te brengen. Stuur daarvoor een mail naar info@ibogem.be met je gegevens en de reden waarom je uitzonderlijk een grote hoeveelheid restafval hebt.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, kan je aan het onthaal speciale restafvalzakken komen kopen (€ 2,25/stuk - tarief 2021). Die speciale restafvalzakken kan je dan na afspraak (via info@ibogem.be) brengen naar het onthaal.

Als je container niet werd leeggemaakt kan dat verschillende redenen hebben. Raadpleeg het briefje dat de ophaler achterliet en contacteer ons indien nodig.

Onze ophalers doen het nodige om de container zo goed mogelijk leeg te maken. Is er toch afval achtergebleven, maak je dit los en bied je het de volgende keer opnieuw aan. Leg een krant onderaan de container om dit te voorkomen. Je betaalt niet voor afval dat in je container achterbleef.

Kattenbakvulling hoort bij restafval. De meeste soorten kattenbakvulling wegen door en zullen zo je afvalrekening duur maken. Je mag het echter nergens anders bij sorteren.

Luiers wegen veel en kunnen voor een hoge afvalrekening zorgen. Informeer bij je gemeente of hiervoor een tussenkomst wordt voorzien, zoals een geboortepremie, gratis rollen restafvalzakken/tegemoetkoming diftarrekening... (Voor Kruibeke: klik hier. Voor Zwijndrecht: via welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604. Voor Beveren: via het Klantencontactcenter (KCC) op het nummer 03 750 15 11. Betrokken mogen daarover ook nog een communicatie van de gemeente Beveren verwachten.)

Of kies voor herbruikbare luiers. Ibogem subsidieert de aankoop ervan (lees meer).

Verhuis/container verdwenen

Als je container verdwenen is, laat je dat aan Ibogem weten zodat we de container kunnen blokkeren. Dit is in je eigen voordeel. Anders kan iemand anders er restafval mee aanbieden op jouw rekening.

 

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Bel 0800 53 339 of mail naar diftar@ibogem.be