Hoe wordt restafval verwerkt?

Wat brandbaar is, wordt in een huisvuilverbrandingsinstallatie verbrand. Dat gebeurt met respect voor het milieu. De rookgassen worden gereinigd, de reststoffen (as, rookgasresidu) worden milieuvriendelijk verwerkt en via energierecuperatie wordt elektriciteit opgewekt.

Wat niet brandbaar is, wordt gestort. Ook bij dat proces is de impact op de omgeving minimaal en wordt er groene stroom geproduceerd.

Hoe verloopt het verbrandingsproces?

Hoe werkt het storten?