Hoe wordt restafval verwerkt?

Ondanks de inspanningen van de meeste gezinnen om correct en zo veel mogelijk te sorteren, blijft er een grote hoeveelheid restafval bestaan. Wat gebeurt er mee? Wat brandbaar is, wordt in een huisvuilverbrandingsinstallatie verbrand. Dat gebeurt met respect voor het milieu. De rookgassen worden gereinigd, de reststoffen (as, rookgasresidu) worden milieuvriendelijk verwerkt en via energierecuperatie wordt elektriciteit opgewekt. Wat niet brandbaar is, wordt gestort. Ook bij dat proces is de impact op de omgeving minimaal en wordt er groene stroom geproduceerd.

Hoe verloopt het verbrandingsproces?

Hoe werkt het storten?