Hoe ga je om met asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar. Het gevaar van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen. Wees daarom steeds alert!

App AsbestCheck

“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat jouw woning asbest bevat, is namelijk best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. De app AsbestCheck kan je alvast helpen inschatten of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen!

Kijk voor alle info op www.alertvoorasbest.be Een initiatief van Fedris en Constructiv.

Gebonden asbest naar het Recyclagepark brengen

Sinds 1 oktober 2017 kan je asbest enkel nog aanleveren op het Recyclagepark van Verrebroek. De asbestcontainer staat geïsoleerd en is uitgerust met een vernevelingsinstallatie die elk kwartier het asbest nat maakt. Het risico op opwaaiende asbestvezels wordt daarmee tot een minimum beperkt.

Per jaar kan je tot 200 kg asbest gratis aanleveren op het Recyclagepark. Ga daarbij steeds voorzichtig te werk. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid.

  • Zorg dat je onderweg geen lading verliest.
  • Gebruik een stofmasker en handschoenen.
  • Indien nodig, kan je het asbestmateriaal bevochtigen.
  • Gebruik geen slijpschijven of boormachines om grote stukken te breken.
  • Leg de platen voorzichtig in de daarvoor bestemde container. Gooien is absoluut verboden.
  • Asbesthoudend afval mag niet gemengd worden met ander bouw- en sloopafval.

Asbest wordt op een daarvoor vergunde stortplaats gestort.