Hoe ga je om met asbest?

Je kan asbestzakken aankopen en aan huis laten ophalen of zelf naar het Recyclagepark brengen.

Vragen over asbest? Mail ons asbestloket via asbest@ibogem.be.

Asbestzakken laten ophalen aan huis

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het afvoeren kan dus best in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Je kan bij Ibogem, in samenwerking met de OVAM, speciale asbestzakken aankopen en laten ophalen. Bij elke zak zit tevens ook een persoonlijke beschermingskit.

Lees meer.

Gebonden asbest naar het Recyclagepark brengen

Asbest wordt alleen aanvaard als het volledig verpakt is. Gebruik de speciale kleine asbestzakken of gebruik om het even welke zakken of folie en tape. Niet verpakt asbest mag niet gelost worden! Dit om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen.

Met asbest kan je alleen op het recyclagepark van Verrebroek of Rupelmonde terecht.

Per jaar kan je tot 300 kg asbest gratis aanleveren op het Recyclagepark. Ga daarbij steeds voorzichtig te werk. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid.

  • Gebruik een stofmasker en handschoenen.
  • Indien nodig, kan je het asbestmateriaal bevochtigen.
  • Gebruik geen slijpschijven of boormachines om grote stukken te breken.
  • Zorg dat het asbest volledig afgesloten verpakt is.
  • Zorg dat je onderweg geen lading verliest.
  • Asbesthoudend afval mag niet gemengd worden met ander bouw- en sloopafval.

Asbest wordt op een daarvoor vergunde stortplaats gestort.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar. Het gevaar van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen. Wees daarom steeds alert!

App AsbestCheck

“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat jouw woning asbest bevat, is namelijk best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. De app AsbestCheck kan je alvast helpen inschatten of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen!

Raadpleeg meer tips over asbest herkennen en al dan niet zelf verwijderen op www.asbestinfo.be.