Bestelformulier recipiënt

Bestel hier je glaskrat, gft-container, restafvalcontainer, compostvat of -bak.

We koppelen de recipiënten aan je adres. Daarom is het belangrijk dat je pas je aanvraag doet nadat je adres is aangepast op je identiteitskaart. Als dat nog niet het geval is, kunnen we je ook verder helpen als je ons een ‘model 2’ of ‘model 2 bis’ kan bezorgen. Dat attest van adreswijziging krijg je mee bij de dienst bevolking van je gemeente.

Let op inwoners Beveren: Jullie krijgen een brief of e-mail om de restafvalcontainer te bestellen (zie stappenplan). In de overgangsperiode worden er geen restafvalcontainers geleverd aan bestaande inwoners. Nieuwe inwoner? Bestel je container via dit formulier.

Raadpleeg hier eerst alle informatie en tarieven.