Mini gft-container

Binnenkort zit er ook een mini gft-container (25 l) in ons aanbod, zodat ook inwoners die niet veel plaats hebben groente-, fruit- en tuinafval kunnen sorteren.

Tot hiertoe konden de inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht uit drie formaten kiezen voor de groene container: 240 l, 120 l en 40 l. Vanaf 1 mei kan men ook kiezen voor een nóg kleiner formaat: 25 l. Daarmee wil Ibogem een oplossing bieden aan mensen die niet veel plaats hebben.

Voor hen is het immers niet evident om meerdere containers en zakken te stockeren. Met de 25 l-container is gekozen voor de kleinst mogelijke container waar nog een chip in kan geplaatst worden. Ook de kleinste gft-container moet immers gewogen worden volgens het diftarprincipe.

Geen keukenafval bij rest

Sinds 1 januari 2024 mag er geen keukenafval meer bij restafval. Voor de inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht is dat echter niets nieuws. Ibogem voorziet al jaren een selectieve inzameling van gft aan huis om onze inwoners de mogelijkheid te geven etensresten te sorteren.

Met de kleinste gft-container in het aanbod kan iedereen nu probleemloos gft sorteren. Er belanden immers nog te veel etensresten bij restafval (gemiddeld 42% van het gewicht in Vlaanderen). Dat is jammer, want restafval wordt verbrand en zijn we kwijt. Van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) wordt compost gemaakt en dat is voedsel voor de bodem, 100% recyclage dus.

Hoe ruilen?

Inwoners die graag hun huidige gft-container wisselen voor de kleinere van 25 l kunnen dat vanaf 1 mei volgens de gekende procedure doen. Binnen de 6 maanden na verhuis kan je eenmaal gratis de container ruilen. Een tweede keer ruilen of ruilen na 6 maanden na verhuis, kost € 15. De in te wisselen container moet leeg en proper zijn. Je kan de ruil aanvragen via onze website.