Lachgas bij kga

Lachgaspatronen horen bij kga op het recyclagepark, niet bij het restafval. Waarom? Als lachgaspatronen met een resterende hoeveelheid lachgas (N2O) via het restafval in de verbrandingsinstallatie terechtkomen, zorgen ze voor ontploffingen, met gevaar voor de medewerkers en de installatie.

Lachgaspatronen (vol en leeg) breng je naar het recyclagepark bij kga (gratis zone). Zo kunnen ze op een correcte wijze en zonder gevaar verwerkt worden.

Lachgas zit in patronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) of in grote lachgastankjes.

Bij vragen of bezorgdheden omtrent lachgas kan je je wenden tot de Druglijn (www.druglijn.be of 078 15 10 20).