De Afvalkrant

De Afvalkrant 65 – dec 2024. Mijn Ibogem-app, hoe wordt pmd gesorteerd?, start met kringlooptuinieren en ouderwets feestje in/met De Kringloopwinkel!

Vorige edities

De Afvalkrant 64 – juni 2023. Ons restafval daalt, voortaan geen plastic wegwerpbekers meer op evenementen, wat is niet voor de Kringloopwinkel?

De Afvalkrant 63 – dec 2022. Een grotere zak voor pmd, de diftarcontainer door de ogen van de ophaler, cellenbeton apart sorteren…

De Afvalkrant 62 – juni 2022. Het jaaroverzicht 2021, de stand van zaken van diftar rest in Beveren, je tuin klimaatbestendig maken, de Kringloopwinkel in cijfers…

De Afvalkrant 61 – dec 2021. Ook Beveren krijgt een restafvalcontainer, de ophaalronde van Zwijndrecht wordt gesplitst, de pmd-sortering wordt uitgebreid, hoe een afvalarm evenement organiseren en hoe duurzaam eindejaar vieren?

De Afvalkrant 60 – juni 2021. Je leest over de verdere uitrol van het diftarsysteem voor restafval, gratis matrassen inleveren, wat grofvuil precies is en de zomeropening van Waar Anders.