Verbod op wegwerpbekers

Organiseer je binnenkort een evenement? Hou dan rekening met de nieuwe wetgeving en vermijd wegwerp.

  • Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als minstens 95% ervan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (de bewijslast ligt bij de organisator). Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen volledig verboden.
  • Bovendien is het vanaf nu verplicht om een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van de herbruikbare bekers wordt ingezameld voor hergebruik (verantwoordelijkheid organisator).

Waarom werd de wetgeving aangepast?

Studies rond eet- en drinkgerei op evenementen tonen aan dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu (vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli). Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgen herbruikbare recipiënten ook voor minder zwerfvuil rond het event.

Na de Europese ‘Single Use Plastic’-richtlijn en het federaal verbod op het in de handel brengen van plastic wegwerpbekers begin dit jaar, neemt Vlaanderen aanvullende maatregelen. De Vlaamse regering keurde een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) goed met het oog op een verdere daling in het gebruik van eenmalige bekers.

Materiaal nodig?

  •  Bij Ibogem kan je herbruikbare bekers lenen (25 cl en 33 cl), een wasstraat en afvaleilanden om afval gescheiden in te zamelen. Vraag je materiaal aan.
  • Maak gebruik van de affiches rond herbruikbaar cateringmateriaal op www.kwitten.be. Je kan het materiaal kant-en-klaar downloaden of de bronbestanden personaliseren op maat van je event.

Meer info?