Diftar rest

Op 1 januari 2021 schakelt Ibogem in Kruibeke over op het diftarsysteem voor restafval. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of  betalen voor het afval dat je aanbiedt.  De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Dat gebeurt aan de hand van een container die voorzien is van een intelligente chip.

Vragen? Bel 0800 53 339 of mail naar diftar@ibogem.be

Stappen omschakeling naar diftar rest Kruibeke

1. Kies je container (40 L – 120 L – 240 L) (OK)

2. Geef ons je containerkeuze door ten laatste op 15-10-2020 (OK)

(15/10) Het keuzeformulier is afgesloten. Als we geen keuze van je hebben ontvangen, bezorgen we je het voorgestelde formaat (zie persoonlijke brief).

3. Je krijgt van ons een betalingsuitnodiging (per e-mail of per post, als je geen e-mailadres hebt).
Als je al een diftarrekening hebt (voor het gebruik van een gft-container), zal je pas een betalingsuitnodiging ontvangen als je saldo onder het drempelbedrag komt.

4. Vul je diftarrekening aan door het voorschot te storten op de bankrekening die vermeld staat op je betalingsuitnodiging.

5. Je restafvalcontainer wordt aan huis geleverd in de loop van november-december. Je hoeft niet thuis te zijn op dat moment. De container is voorzien van een adressticker.

6. Je kan de restafvalcontainer aanbieden voor lediging van zodra je diftarrekening is aangevuld. Vanaf 1-01-2021 mogen geen restafvalzakken meer aangeboden worden.

Vragen? Bel 0800 53 339 of mail naar diftar@ibogem.be

Soorten containers Veelgestelde vragen over diftar rest

Waarom schakelen we over op het diftarsysteem met containers?

We moeten met z’n allen minder restafval produceren. Dankzij de uitbreiding van pmd en gft is de hoeveelheid restafval per inwoner al flink gedaald, maar dat kan nog beter zodat we de doelstelling van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gemakkelijk halen. Tegen 2022 mogen de inwoners van de Ibogem-regio gemiddeld aan max. 141 kg restafval per inwoner komen. Momenteel zitten we daar nog boven (gem. 147,11 kg/inw.).

Uit studies en praktijkervaring van andere afvalintercommunales blijkt dat het restafvalcijfer per inwoner sterk daalt wanneer het restafval wordt ingezameld met containers die gewogen worden bij het ledigen.

Waarom moeten we restafval vermijden?

Restafval wordt verbrand en kan niet gerecycleerd  worden. Die grondstoffen zijn we met andere woorden kwijt. Recycleren vraagt minder van ons milieu dan nieuwe grondstoffen ontginnen en verwerken. Uit onderzoek blijkt dat 40% van je restafvalzak of –container nog recycleerbaar materiaal is. Die materialen juist sorteren, is bovendien goedkoper dan ze bij restafval deponeren.