Compost kopen

Met compost leg je de basis voor een perfecte tuin. Compost verbetert de teelaarde, is vochtregulerend, maakt de bodem luchtiger, rijker en voedzamer. Je kunt compost zelf maken, maar dat hoeft niet. Ibogem beschikt over excellente compost van haar groencomposteringsinstallatie in Kallo. De installatie kan 40 000 ton groenafval per jaar verwerken en is daarmee een van de grootste in Vlaanderen.

Op de drie recyclageparken (Melsele, Rupelmonde en Verrebroek) wordt groencompost aangeboden in zakken van 50 liter. Gedaan met opscheppen of een aanhangwagen lenen. Bovendien blijft compost in een ongeopende zak in topconditie. Je kan zakken aankopen aan 3.50 euro/stuk (incl btw). Je ontvangt hiervoor een factuur. Lees meer over het gebruik van compost. Goed om weten: de zakken waar onze compost in zit, zijn recycleerbaar. Deponeer ze achteraf bij Folie (5).

Je kan geen compost afhalen op de groencompostering in Kallo. Groenafval aanleveren op de groencompostering is enkel toegelaten voor tuinaanlegbedrijven en dergelijke (snoeihout, plantenresten, haagscheersel, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken en gazon- en wegbermmaaisel).

Hoe wordt kwaliteitsvolle compost gemaakt?

Tijdens de voorbewerking wordt het groenafval indien nodig verkleind en worden de verschillende materialen goed gemengd. Daarna worden de composthopen opgezet. De verwerking gebeurt in open lucht op een verharde vloer, met opvang en hergebruik van het percolaat (d.i. water afkomstig van de compost).

In de beginfase van de compostering kan de temperatuur in de hopen hoog oplopen (55 – 70 °C). Daardoor verliezen de zaden, onkruiden e.d. hun kiemkracht en ontstaat gepasteuriseerd materiaal. Door regelmatig het materiaal om te zetten en te bevochtigen, wordt het composteringsproces versneld en geoptimaliseerd. De compostering duurt een zestal maanden, waarna men de compost nog laat narijpen.