Wees geen Vettige Freddy

Breng gebruikte smeerolie gratis naar het Recyclagepark (gratis zone, kga)! Wist je dat één kleine druppel gebruikte motorolie maar liefst 1.000 liter water kan vervuilen? Stop Vettige Freddy en speel het Vettige Freddy Smeerolie Spel.

Gebruikte smeerolie is een afvalstof die bedreigend is voor zowel het water, de lucht, de bodem als de fauna en flora. Ook jij kan helpen om gebruikte smeerolie uit het milieu te houden. Breng je gebruikte smeerolie altijd naar het recyclagepark of inzamelpunt in je buurt voor recyclage. Zorg er wel voor dat je ze niet mengt met andere afvalstoffen, want dat maakt het recycleren moeilijker. Gebruikte smeerolie binnenbrengen is gratis voor huishoudens én onbetaalbaar voor het milieu. Laat gebruikte smeerolie dus niet weglopen!

Hoe gaat u best te werk?

Wat u wel moet doen:

  • hou de originele smeerolieverpakking bij en giet er achteraf de gebruikte smeerolie weer in
  • of giet de gebruikte smeerolie in een ander, proper recipiënt
  • breng de gebruikte smeerolie naar het recyclagepark

Wat u niet mag doen:

  • gebruikte smeerolie lozen in rioleringen of in de bodem
  • gebruikte smeerolie mengen, bijvoorbeeld met PCB’s, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere afvalstoffen