Waarheen met fietsbanden?

Voortaan mogen fietsbanden bij banden op het recyclagepark. Je deponeert ze dus niet meer bij restafval of grofvuil, want dat zou jammer zijn. Wist je dat meer dan 90% van de ingezamelde  rubbers verwerkt wordt tot een nieuwe grondstof? De resterende rubber wordt als band hergebruikt of verwerkt in co-processing installaties.

Fietsbanden horen op het recyclagepark, op de betalende zone bij banden (13, aparte box voor fietsbanden). Je duidt daarvoor ‘recycleerbaar’ aan bij het binnenrijden van het recyclagepark.