Voorlopige resultaten PFAS in gft- en groenafval gekend

In september 2021 voerde de OVAM in nauwe samenwerking met afvalintercommunale Ibogem een verkennend onderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS in het gft- en groenafval van de inwoners van de gemeente Zwijndrecht.

Bij de staalnamestrategie werd rekening gehouden met de afstand tot de 3M site. Per geselecteerde straat werden 30 gft containers per inzamelronde opgehaald. Er werden 2 inzamelrondes uitgevoerd. Voor groenafval werden 4 containers in geselecteerde straten geplaatst, waarin de inwoners tijdelijk hun groenafval konden inzamelen.

De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat PFBA, PFBS en PFOS in concentraties boven de rapporteergrens van 0,5 μg/kg droge stof werden gemeten in verschillende stalen. Er kan echter geen duidelijke trend vastgesteld worden. De resultaten geven dan ook nog geen uitsluitsel over de ernst van de eventuele verontreiniging. Op basis van deze resultaten kunnen vandaag dan ook nog geen duidelijke conclusies worden getrokken.

De OVAM plant dan ook verder onderzoek in om een beter beeld te kunnen vormen van de variatie in de gemeten concentraties. In tussentijd blijven de geldende no-regret maatregelen voor gft- en groenafval van toepassing. Vermits vooral eieren en grond een risico op verontreiniging veroorzaken, moeten die beperkt worden in het GFT-afval. Dit betekent:

  • Binnen de perimeter van 5 km horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak.
  • Of breng de eieren binnen in het recyclagepark van Melsele.
  • Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.
  • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.

Persbericht OVAM 30-11-2021