Samenwerking Wase intercommunales garandeert toekomst compostering

Ibogem heeft samen met buurintercommunales IDM (Lokeren) en MIWA (Sint-Niklaas) een overeenkomst gesloten met afvalintercommunale Verko (Dendermonde) om de ingezamelde hoeveelheden GFT en snoeihout de komende 20 jaar te verwerken. Deze langetermijnsamenwerking verzekert de bouwplannen van Verko voor een nieuwe composteerfabriek.

Afvalintercommunale Verko start wellicht in het najaar van 2019 met grote bouwwerken om de huidige composteerfabriek om te vormen tot een moderne installatie met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 37.000 ton GFT. Al bijna 40 jaar verwerkt Verko groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tot compost die zich via nationale en Europese kwaliteitslabels onderscheidt van andere soorten compost. De huidige composteerfabriek is niet alleen boekhoudkundig afgeschreven, maar ook technisch aan vernieuwing toe. Modernisering is nodig om de installaties voor de volgende 20 jaar opnieuw bedrijfsklaar te maken, een complex en duur project waarin Verko met een geraamd bedrag van 18 miljoen euro fors investeert in de toekomst van het bedrijf. Voor de realisatie van het project ontvangt Verko van de OVAM een subsidie van 1.500.000 euro. Om de investering rendabel te maken, zijn langetermijncontracten met de buurintercommunales cruciaal.

Verko kiest voor een installatie met voorvergisting en de optie om het geproduceerde biogas om te zetten in elektrische stroom. De productie van het biogas biedt op termijn ook mogelijkheden om de voertuigen van de intercommunale op het eigen geproduceerde gas te laten rijden. Rekening houdend met de duurtijd van de gunningsprocedure hoopt Verko in de herfst van 2019 te kunnen starten met de werkzaamheden, zodat de nieuwe installaties operationeel zijn eind 2020.

Lees meer.

Foto: de voorzitters van de Raad van Bestuur tekenen de overeenkomst. V.l.n.r. Piet Penneman (IDM), Roger Heirwegh (Ibogem), Dirk Abbeloos (Verko), Christel Geerts (MIWA).