Minder restafval dankzij container

Dankzij de omschakeling naar diftar en de inspanningen van onze inwoners is het restafvalcijfer stevig gedaald: van 128,62 kg in 2021 naar 103,55 kg restafval per inwoner in 2022. Daarmee wordt de opgelegde norm (141 kg/inw) vlot behaald.

Aan de andere kant zien we een stijging voor pmd, gft en glas. Dat is goed nieuws want we moeten zoveel mogelijk vermijden dat waardevolle materialen verbrand worden en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kan gerecycleerd worden.

De dalende trend werd ingezet in 2021 met de invoering van diftar rest in de gemeente Kruibeke. Daar werd toen 35% minder restafval aan huis ingezameld ten opzichte van 2020. In Zwijndrecht, dat gestart is in het begin van 2022, zien we een daling van 32%. In Beveren, dat gefaseerd gestart is in de loop van 2022, is het restafval ook al flink gedaald (-21%). Kruibeke zakt in 2022 nog iets meer (-2%).

Meer info over diftar rest.

Lees het volledige jaarverslag.