Matras gratis inleveren op recyclagepark

Vanaf 1 januari 2021 kan je je oude matras gratis naar het recyclagepark brengen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de producentenverantwoordelijkheid.

Het principe is vergelijkbaar met dat voor elektrische apparaten (Recupel). De producenten betalen vanaf nu voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Als consument zal je vanaf nu ook een milieubijdrage moeten betalen bij de aankoop van een nieuwe matras. Een belangrijk deel van die milieubijdrage gaat naar ecodesign om te komen tot een makkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras.

Hoe breng je je oude matras binnen?

Afgedankte matrassen worden aanvaard op de gratis zone van de drie recyclageparken. Er staat een aparte container voor matrassen. Je matras moet droog en niet kapot zijn.

Nog een tip: Geef je oude matras mee bij de aankoop van een nieuwe (zoals voor elektro)!

Matrassen recycleren  

Het doel is om afgedankte matrassen te ontmantelen en gedeeltelijk te recycleren zodat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan. De eerste helft van dit jaar is, om organisatorische redenen, echter nog een overgangsperiode: matrassen komen nog terecht bij grofvuil, waarna ze worden verbrand met energierecuperatie. Als je kan wachten met de inlevering, doe je dat dus best na 1 juli 2021.

Meer info op valumat.be