Hoe ga je om met asbest?

Sinds 1 oktober 2017 kan je asbest enkel nog aanleveren op het Recyclagepark van Verrebroek. De asbestcontainer staat geïsoleerd en is uitgerust met een vernevelingsinstallatie die elk kwartier het asbest nat maakt. Het risico op opwaaiende asbestvezels wordt daarmee tot een minimum beperkt. Hoe ga je veilig om met asbest?

Hoe ga je om met asbest?

Per jaar kan je tot 200 kg asbest gratis aanleveren op het recyclagepark. Ga daarbij steeds voorzichtig te werk. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid.

  • Zorg dat je onderweg geen lading verliest.
  • Gebruik een stofmasker en handschoenen.
  • Indien nodig, kan je het asbestmateriaal bevochtigen.
  • Gebruik geen slijpschijven of boormachines om grote stukken te breken.
  • Leg de platen voorzichtig in de daarvoor bestemde container. Gooien is absoluut verboden.
  • Asbesthoudend afval mag niet gemengd worden met ander bouw- en sloopafval. Het wordt uiteindelijk op een daarvoor vergunde stortplaats gestort.

Raadpleeg hier alles over asbest.

Je kan ook een erkend bedrijf contacteren voor afbraakwerken of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten. Je vindt hier een lijst.