GEZOCHT lege batterijen

Gemiddeld houden er zich zo’n 30 lege batterijen schuil bij elk Vlaams gezin, wellicht ook bij u. Ze liggen meestal in de keuken, berging of kelder. Ze zijn vaak klein, maar kunnen ook groter en zelfs herlaadbaar zijn.

Wie ze vindt, wordt dringend verzocht ze naar een Bebat-inzamelpunt te brengen (Recyclagepark (gratis zone) of de groene inzamelbox in je winkel). Zo kan Bebat ze recycleren en de materialen hergebruiken in onze maatschappij.

Zoek mee op https://www.bebat.be/gezochte-batterijen