Eerste ophalingen van de gechipte GFT containers

Eerstdaags zal de eerste ophaling gebeuren van de gechipte gft-containers.

Alle gechipte containers zullen leeg gemaakt worden, ongeacht de betaling reeds in orde is of niet.

Bij gechipte containers waarvoor diftarrekeningen nog niet betaald werden, zullen de ophaling en gewicht al wel geregistreerd worden.

De afrekening zal nadien gebeuren via de diftarrekening als de betaling werd voldaan.