Duurzaamheidsverslag Interafval toont vooruitgang

Het duurzaamheidsverslag van Interafval, de koepelvereniging van de afvalintercommunales waar Ibogem deel van uitmaakt, toont duidelijk dat we als sector stappen hebben gezet naar een nog duurzamer afvalbeleid.

Het duurzaamheidsbeleid van Interafval is gebaseerd op 4 pijlers, die we linken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

  1. De leden van Interafval focussen meer dan ooit op het voorkomen van afval.
  2. Ze hebben bijzondere aandacht voor de impact van de eigen activiteiten op de samenleving en werken aan een leefbaar milieu.
  3. De afvalintercommunales staan dicht bij de burger en zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
  4. Tot slot blijven ze kansen creëren voor de eigen medewerkers.

 

Het duurzaamheidsverslag van Interafval rapporteert over de prestaties 2017-2019-2021. Het maakt duidelijk dat we als sector stappen hebben gezet naar een nog duurzamer afvalbeleid. Daarnaast zijn de vele praktijkvoorbeelden die aan bod komen een inspiratiebron voor toekomstig beleid.

Het verslag toont tegelijk ook dat we onze inspanningen als sector voor een aantal doelstellingen nog moeten opdrijven. De komende jaren blijven de leden van Interafval dan ook kritisch kijken naar hun eigen prestaties en blijven ze hun ambities verder vormgeven om een positieve impact te creëren.

Lees meer.