Niet alles is grofvuil!

Zakken met allerlei afval worden niet aanvaard op het recyclagepark.

  • Sorteer je afval thuis en stop het in aparte recipiënten, niet in 1 grote zak. Dat maakt het voor onze mensen moeilijk om te controleren.
  • Restafval mag niet bij grofvuil. Dat bied je aan voor de huis-aan-huisophaling in een grijze Ibogem-zak of restafvalcontainer.
  • Recycleerbaar afval moet in de juiste containers, niet bij grofvuil.

Grofvuil is alles wat niet op een andere manier gesorteerd kan worden en, ook na manuele verkleining, te groot is voor de restafvalzak of restafvalcontainer.

Plastic, hout, metaal … is geen grofvuil!

Raadpleeg de sorteerregels hier.

Op de foto: Dit troffen we aan in de container van grofvuil… Bijna alles is recycleerbaar en hoort niet thuis bij grofvuil!