Ecoloft

Op de derde verdieping van de Kringwinkel ligt de Ecoloft. Dat is een 'ecologische loft', een bovenverdieping waar u alles te weten komt over omgaan met afval. Hoe kunt u afvalarm winkelen? Wat betekenen al die symbolen op de verpakking? Wat is het beleid van Ibogem?

Het afvalbeleid van Ibogem is gebaseerd op de Ladder van Lansink: afval voorkomen, afval hergebruiken, sorteren met het oog op recyclage, verbranden met energierecuperatie en storten. Hoe hoger op de ladder, hoe beter voor het milieu. Voorkomen is te verkiezen boven hergebruik, hergebruik boven recyclage, recyclage boven verbranden, verbranden boven storten.

Aan de hand van informatiepanelen, interactieve zones en voorbeeldmaterialen leer je meer over elke stap van de materialenkringloop.

De Ecoloft is enkel toegankelijk voor groepen (verenigingen, scholen) en enkel onder begeleiding van een ervaren gids. Je kan een rondleiding telefonisch (03 250 17 60) of online aanvragen.

Voor scholen

Ervaren gidsen leggen heel het afvalverhaal op een speelse manier uit. Zo is er bijvoorbeeld een puzzel die de ladder van Lansink voorstelt, in het doolhof gaan de kinderen op zoek naar manieren om afval te voorkomen, ze leren afvalarm winkelen … Een bezoek aan de Ecoloft kan gelden als voorbereiding op een lessenreeks rond het thema afval of als afsluiter. De gids speelt er handig op in. De Ecoloft vomt ook een externe schakel in het project Milieuzorg op School (MOS).

Scholen uit het werkingsgebied kunnen bij Ibogem terecht voor een gratis rondleiding in de Ecoloft. Een bezoek aan de Ecoloft wordt gecombineerd met een bezoek aan het recyclagepark en De Kringwinkel. De groepen tellen minimaal 10 en maximaal 25 leerlingen (leerkrachten inbegrepen). Groepen van 25 à 30 leerlingen worden in twee groepen opgesplitst. Een rondleiding duurt zo’n twee uur en is elke schooldag mogelijk. Scholen van buiten het werkingsgebied betalen 31,44 euro excl. BTW per rondleiding per groep en krijgen hiervoor een factuur opgestuurd.

Voor verenigingen

Verenigingen of bedrijven uit het werkingsgebied van Ibogem kunnen ook een gratis rondleiding aanvragen. De Ecoloft wordt gecombineerd met een bezoek aan De Kringwinkel en het recyclagepark. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en behandelt alle aspecten van het afvalgebeuren: van inzameling tot verwerking en recyclage van afval. Onze ervaren gidsen zorgen voor een zeer boeiende en gevarieerde informatiesessie.

Plan je bezoek