Ook bedrijven sorteren

Het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt dat bedrijfsafval gescheiden moet worden ingezameld en verwerkt. Bovendien is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar en alle afvalstoffen en hun vooropgestelde inzamelwijze op te sommen.

Bedrijfsafval laten ophalen

Voor de inzameling en verwerking van (vergelijkbaar) bedrijfsafval sta je als bedrijf zelf in. Je kunt daarvoor terecht bij gespecialiseerde privébedrijven die afval ophalen en verwerken. De inzamelaar zal een contract opstellen conform de regelgeving.

Bedrijfsafval naar het recyclagepark brengen

Diensten en bedrijven kunnen hun vergelijkbaar bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken brengen. Dat gebeurt met een badge en is altijd betalend. Als je een attest nodig hebt van gebrachte goederen, kan dat. Vraag het op voorhand aan de parkwachter en hou het aantal verschillende afvalsoorten beperkt. Na je bezoek, kunnen we geen attest meer maken.

Recyclagepark

Lees meer over de selectieve inzameling van bedrijfsafval op de website van OVAM.